top of page

INSURANCE GROUP

AansprakelijkheidsverzekeringenbedrijvenAansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven zijn er in vele soorten en maten. Juist bij deze verzekeringsvorm is het echter van groot belang om een polis te sluiten met een passende dekking.Insurance Group beschikt over specialistische kennis op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. Hiermee kunnen wij voor u het verschil maken tussen een polis die uw risico’s robuust afdekt of een polis die bij schade slechts een lege huls blijkt te zijn.


Wij inventariseren samen met u de aansprakelijkheidsrisico’s die in uw specifieke geval kunnen spelen en zoeken daar een bijpassende oplossing voor.  Dat kan een passend polis zijn, het kan echter ook zijn dat een wijziging van de door u gebruikte contracten al volstaat. Zaken waar we bij deze inventarisatie in het bijzonder op letten zijn: 1. Is er sprake van gevaarlijk werk, veel computergebruik (RSI) of andere aanwijzingen op een verhoogd werkgevers-aansprakelijkheidsrisico? 2. Is er op enige wijze kans op het veroorzaken van milieuschade?


 3. Is er een kans dat de bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden?


 4. Worden bij het bedrijf zaken geïmporteerd of in de markt gebracht, met een mogelijk productaansprakelijkheidsrisico?


 5. Zijn er zaken van derden die men onder zich heeft waarvoor men aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van verlies of schade (opzicht)?


 6. Of is er wellicht sprake van het risico aansprakelijk gesteld te worden voor zuivere vermogensschade als gevolg van

    een fout in uw advisering, product of dienst? Informatie: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering   Het resultaat is een verhelderend overzicht van uw aansprakelijkheidsprofiel, gevolgd door een advies op maat. Indien de risico’s vervolgens verzekerd dienen te worden, dan gaan wij op zoek naar de verzekeraar die in uw geval de meest optimale dekking kan bieden, met zo min mogelijk hiaten en overlappingen van de dekkingen.Wilt u meer informatie neem gerust contact met ons op.

bottom of page