top of page

INSURANCE GROUP

​Beroepsaansprakelijkheidsverzekering​

Een door u gemaakte vergissing, een gebrekkige dienst of product, of onjuiste advisering, allemaal zaken die voor u als ondernemer verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan; een advocaat die een termijn om in beroep te kunnen gaan over het hoofd ziet; een softwareontwikkelaar die ongemerkt een fout maakt in de software die hij produceert; een accountant die een onjuist advies geeft of een architect die een tekenfout maakt.U kunt voor dergelijke schade van derden aansprakelijk gesteld worden. Zelfs als u van mening bent dat er niets is misgegaan, kunnen de verweerkosten alleen al behoorlijk oplopen.


De ook in Nederland steeds verder oprukkende ‘claimcultuur’ en het feit dat het steeds vaker afnemers zijn die contractvoorwaarden wensen overeen te komen met hoge aansprakelijkheidslimieten, verhogen het risico dat u

loopt des te meer.

Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt uitkomst.


Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor door derden geleden zuivere vermogensschade. Tevens worden de rechtsbijstandskosten, kosten voor mediation en de eventuele proceskosten vergoed.


Een solide dekking kan bij een aansprakelijkheidsstelling de continuïteit van uw onderneming veiligstellen.

Daarom is het juist bij deze, complexe verzekeringsvorm van belang dat u zich laat adviseren door een partner met voldoende kennis van zaken. Insurance Group heeft die kennis en is u graag van dienst.Wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons.

bottom of page