top of page

INSURANCE GROUP

It's All About People

Beloningsbeleid Insurance Group BV

De AFM en DNB houden toezicht op het beloningsbeleid voor financiële ondernemingen.

Dit heeft zijn weerslag gekregen in het besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking heeft laten treden.

 

De AFM ziet er vanaf die datum op toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.

Van een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Aan een beheerst beloningsbeleid liggen twee principes ten grondslag:

  • Het beloningsbeleid bevordert de integriteit en soliditeit van de financiële onderneming met en focus op de langetermijnbelangen van de onderneming.

  • Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de verplichting van de financiële onderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere belanghebbenden, of andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichtingen.

Insurance Group BV geeft als financieel dienstverlener op de navolgende wijze uitvoering aan een beheerst beloningsbeleid:

Klantbehandeling


Wij gaan zorgvuldig om met advisering. Ons uitgangspunt is dat er duidelijkheid dient te zijn omtrent de inhoud en het doel van het product bij onze relatie, duidelijkheid omtrent de beloning bij het product en duidelijkheid over het vervolgtraject qua begeleiding.

Wij gaan voor onze relaties, niet voor de verzekeraars.

Op die manier zorgen wij ervoor dat onze relaties op de juiste manier behandeld worden.

Wij zijn transparant in onze beloning als bedrijf en die van onze medewerkers. Onze klanten kiezen zelf met hulp van onze adviseurs het product dat het beste aansluit bij hun wensen, kennis, ervaring en doelstelling.

De klant kan een keuze maken uit een lijst van aanbieders die op basis van hun gegevens een voorstel voor het gewenste product heeft gegeven. 

Het is de intentie van Insurance Group BV om te borgen dat zijn medewerkers in hun handelen het lange termijn belang van de organisatie en de klant vooropstelt en niet hun persoonlijke belangen laten prevaleren.

Maatregelen om risico’s te vermijden en te beheersen


Wij vinden het vanzelfsprekend om risico’s te vermijden en eventuele risico’s te beheersen door het kennisniveau van alle medewerkers met klantcontacten op niveau te houden en zo nodig te verbeteren door hen de voor functie vereiste vakopleidingen te laten volgen, hen te stimuleren hun kennis te verbreden en deze kennis te actualiseren door het volgen van de vereiste PE programma’s.

Beloning medewerkers


De beloning van onze medewerkers bestaat uit salaris, 8% vakantiegeld en eventueel een onkostenvergoeding.

In ons beloningsbeleid gaan wij uit van marktconforme salarissen; dit wordt periodiek getoetst aan in de branche beschikbare benchmarkgegevens.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring.

Wij kennen geen bonusregeling en geen variabele beloning. Voor al onze medewerkers gelden de volgende gedragseisen: integer, kwaliteits- en op samenwerking gericht handelen met oog voor innovatie en verbetering.

Deze beheersing is opgesteld en uitgewerkt volgens de kernwaarden van een Beheerst beloningsbeleid zoals voorgeschreven door de AFM.

Deze zal periodiek worden herzien om te beoordelen of wij nog steeds hieraan voldoen en geen aanpassing moeten maken in onze bedrijfsstructuur. 

Hoe werkt Insurance Group BV
 
 
​Wat doen wij voor u?

Via onze website kunt u verschillende verzekeringen vergelijken.
Om een goede vergelijking te kunnen maken stellen wij u een aantal vragen.
Op basis van uw antwoorden op deze vragen maken wij de vergelijking.
Vervolgens kunt u zelf de door u gewenste verzekering bij de verzekeraar van uw keuze afsluiten.
Hier is sprake van execution only. Dat betekent voor u dat wij u niet hebben geadviseerd waardoor wij niet hebben gecheckt of dit product optimaal bij u past. Gedurende de looptijd van het product is de verzekeraar uw aanspreekpunt bijvoorbeeld in het geval van schade.Hoe volledig is onze vergelijking?
In de vergelijking van verzekeringsproducten vergelijken wij alleen de verzekeringen van verzekeraars waar wij contracten mee hebben omdat we daarvan ook productinformatie van hebben. Van die partijen zijn wij dus ook op de hoogte van de meest recente voorwaarden en premies. Van andere verzekeraars beschikken wij niet over deze informatie.
Wij werken voor deze verzekeringen samen met de volgende verzekeraars: AEGON, Allianz Nederland, ARAG Rechtsbijstand, ASR Schadeverzekeringen, Avero Achmea, Bovemij Verzekeringen, DAS Rechtsbijstand, De Goudse Verzekeringen, Delta Lloyd, Europeesche Verzekeringen, Generali Verzekeringsgroep, London Verzekeringen, Markel International Nederland, Mondial Assistance, HDI-Gerling, Nationale Nederlanden, Reaal Verzekeringen, Zevenwouden Verzekeringen, Huismerk Voogd & Voogd volmachten, Hienfeld Assuradeuren, Monuta, ONVZ.Hoe vergelijken wij? 
Om een vergelijking voor een verzekering te maken, vragen wij enkele gegevens van u.
Die gegevens gebruiken wij om te bepalen voor welke verzekeringen u in aanmerking komt.
Alle verzekeringen waarvoor wij bemiddelen en waarvoor u in aanmerking komt tonen wij vervolgens in een lijst.
Daarbij speelt de prijs van de verzekering, waarbij de goedkoopste bovenaan staat de belangrijkste rol.
Vervolgens kunt u zelf de voorwaarden met elkaar vergelijken.Hoe verdienen wij aan het vergelijken van verzekeringen?
Wanneer u een offerte via onze website aanvraagt voor een verzekering worden wij hiervoor niet betaald door de verzekeraar.
Wij ontvangen pas een vergoeding als u de verzekering ook daadwerkelijk afsluit.
In het dienstverleningsdocument kunt u meer informatie vinden over de wijze waarop wij geld verdienen.

bottom of page